Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kursie „Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej”.
Kurs zapoznaje ze współczesną i inspirującą metodą leczenia. Daje możliwość uczestniczenia w szkoleniu zaawansowanym, dostęp do doświadczeń klinicznych i w perspektywie możliwość zdobycia tożsamości psychoterapeuty psychoanalitycznego.

Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.

Koszt tego roku szkolenia wynosi 3300PLN. Istnieje możliwość płatności ratalnej:

(10 X 250 PLN – zajęcia weekendowe, 50 PLN – udział w Dniach Otwartych KSPP, 750 PLN – trening wakacyjny). Cena ta nie obejmuje kosztów pobytu na treningu wakacyjnym.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 prowadzona jest do 30 czerwca 2017r. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia kursu Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej można traktować jako wstępne i przeznaczone dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w pracy z pacjentami, lub posiadających je w ograniczonym zakresie.

Szkolenie przekazuje wiedzę na temat analitycznej psychologii rozwojowej i rozumienia relacji miedzy psychoterapeutą a pacjentem. Pozwala na nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych warsztatowych umiejętności, jego ukończenie może być pomocne w dalszej samodzielnej pracy klinicznej.

Osoby zainteresowane kursem Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych KSPP,które odbędą się we Wrocławiu 13 maja 2017 o godzinie 11.00, w budynku Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, przy ul. Św. Jadwigi 12.

Przewidujemy wykład mgr Katarzyny Lendy-Woźniak, pt. „Mroczny przedmiot pożądania – popęd śmierci w narcyzmie”.

Po wykładzie planujemy część superwizyjną i spotkanie organizacyjne dla osób, które chcą wziąć udział w kursie prowadzonym w roku akademickim 2017/2018 we Wrocławiu przez mgr Jakuba Stefanowicza. Pierwsze zajęcia kursu odbędą się 10 września 2017. Wszystkie szczegółowe informacje i zgłoszenia przyjmuje mgr Jakub Stefanowicz, tel. 692 455 082.