Ogłaszamy nabór do grupy superwizyjnej dla osób zainteresowanych myślą psychoanalityczną we Wrocławiu. Seminarium to jest adresowane do studentów ostatnich lat psychologii, psychologów, pedagogów, psychiatrów oraz psychoterapeutów innych nurtów, zainteresowanych myśleniem psychoanalitycznym i pragnących pogłębić swój warsztat o tę perspektywę.

Seminarium trwa 3 godziny zegarowe i jest podzielone na dwie części. Pierwsza to część teoretyczna, skupiona wokół współczesnych oraz klasycznych tekstów analitycznych. Druga część to część kliniczna, mająca charakter superwizji, na której wspólnie z grupą omawiany będzie materiał kliniczny.

Zagadnienia omawiane w trakcie seminariów będą obejmować takie koncepcje jak: setting analityczny, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, kontenerowanie, holding, wgląd, rozszczepienie, identyfikacja projekcyjna, narcyzm, trauma. Omówione zostaną też podstawowe koncepcje wywodzące się z teorii Freuda, Melanie Klein, Donalda Winnicotta, Jacquesa Lacana oraz bardziej współczesnych ujęć, takich jak ujęcie intersubiektywne.

Seminaria będą się odbywać w poradni Alter Ego we Wrocławiu przy ulicy Rysia 3/10 w pierwszą sobotę każdego miesiąca o godzinie 11. Prowadzone będą przez Jacka Mądrego: certyfikowanego psychoterapeutę psychoanalitycznego, członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Koszt jednego seminarium wynosi 150 złotych od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Jackiem Mądrym:
tel: 696 264 530
mail: jacekmadry@yahoo.pl.