Dolnośląskie Koło

Zadaniem Koła jest integracja środowiska terapeutów, którzy mają żywy kontakt z myślą psychoanalityczną poprzez szkolenia i superwizje. Celem DKNPP jest pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności terapeutycznych i szerzenie myśli psychoanalitycznej przez wymianę doświadczeń, dyskusje, seminaria tematyczne, superwizje kliniczne i tłumaczenie tekstów analitycznych w ramach cyklicznych spotkań.

 

DKNPP organizuje konferencje, wykłady oraz projekcje filmowe połączone z dyskusją interdyscyplinarną i prowadzi stronę internetową z aktualnościami dla terapeutów i sympatyków psychoanalizy.